Skatt på Casinogevinster

Publisert: 26/03/2024 Sist Oppdatert: 05/04/2024 6 min lesetid

Skattlegging av casinogevinster i Norge kan virke som en labyrint av regler og satser. I denne guiden belyser vi hvordan skatt på casinogevinster fungerer, med særlig fokus på de ulike typene spill og hvordan disse blir behandlet av skattemyndighetene. Husk at skattelovene endrer seg, og det er viktig å holde seg oppdatert for å forstå dine forpliktelser. Denne guiden tar sikte på å forenkle forståelsen av skattereglene knyttet til casinogevinster, og hvordan du kan navigere dem.

På denne siden

Skattepliktige gevinster

Gevinster fra casinospill betraktes generelt som skattepliktige når de overstiger 10.000 kroner. Det er viktig å merke seg at denne regelen kan variere basert på spilltypen og omstendighetene rundt gevinsten.

Finn Skatt på Casinogevinster med Kongebonus Skattekalkulator

Kongebonus Skattekalkulator

Vår skattekalkulator er utviklet for å gi spillere en forenklet måte å estimere skatten på casinogevinster. Kalkulatoren tar hensyn til ulike variabler som gevinstens størrelse og spilltypen for å gi en estimert skatteforpliktelse.

Nettogevinst etter skatt 0

Vær oppmerksom på at disse estimatene er omtrentlige. For nøyaktig individuell informasjon, bør du rapportere til og konsultere med skattekontoret.

Hvordan bruke vår kalkulator for skatt på casinogevinster

For å få mest mulig nøyaktige estimater, er det viktig å oppgi korrekt informasjon om gevinsten og spilltypen. Husk at estimatene er veiledende, og for eksakt informasjon bør du konsultere Skatteetaten.

All informasjon gitt av Kongebonus er veiledende. For nøyaktig skatterådgivning, vennligst kontakt Skatteetaten direkte.

Betaling av skatt på casinogevinster

Det er avgjørende for spillere å forstå prosessen for å rapportere og betale skatt på casinogevinster.

Tilfeldige gevinster med en verdi over 10000 kr skal beskattes som kapitalinntekt. For 2024 er satsen for skattepliktig kapitalinntekt 22 %. Det kommer ikke trygdeavgift i tillegg på kapitalinntekt. Altså er den totale skatten på tilfeldige gevinster fra casino 22 %. Når du beregner skatt på gevinsten kan du fradragsføre innsatsen som ble brukt til å vinne gevinsten. 

Denne seksjonen leder deg gjennom nødvendige skritt for å sikre at du oppfyller dine skatteforpliktelser.

Rapportering av gevinster

Skattemyndighetene krever at alle skattepliktige casinogevinster rapporteres gjennom skattemeldingen. Nettcasinoer rapporterer ikke til Skatteetaten. Dermed må du selv føre inn skattepliktige gevinster i skattemeldingen. Det er et lovbrudd å ikke gjøre dette. Følgen kan bli skattestraff dersom du ikke rapporterer inn gevinster som er skattepliktige. Her er en steg-for-steg guide til hvordan du rapporterer casinogevinster på skattemeldingen din.

Steg 1: Forstå skatteplikten

Forstå skatteplikten før rappotering av skatt på casinogevinster

Det første du må gjøre er å fastslå om gevinsten din er skattepliktig. Hovedregelen er at alle gevinster over 10.000 kroner fra casinospill er skattepliktige. Det er viktig å huske på at dette gjelder for hver enkelt gevinst.

Forbered all nødvendig dokumentasjon før du begynner rapporteringsprosessen. Dette inkluderer kvitteringer eller bekreftelser på gevinst og innsats, bankutskrifter som viser mottak av gevinsten, og eventuell kommunikasjon med nettcasinoet.

Du må altså ikke sende skatteeteaten noen dokumentasjon på spillegevinsten din, men du må likevel kunne legge fram dokumentasjon dersom du blir spurt senere.

Steg 3: Logg inn på Skattemeldingen

Logg inn på Skattemeldingen for å rappoterer skatt på casinogevinster
Gå inn på skatteetaten og logg inn på «Min side» for å komme til din skattemelding.

For å tilgang til din skattemelding, gå til Skatteetatens nettside og logg inn med din elektroniske ID, som for eksempel BankID. Gå deretter inn på «Min side».

Steg 4: Rapportering av gevinst

Rapportering av spillegevinst

I den fornyede skattemeldingen finner du nå et spesifikt felt for rapportering av casinogevinster. Dette finner du under «Ønsker du å oppgi noen andre opplysninger?» nederst i skattemeldingen.

Velg «Se alle opplysninger du kan legge til», scroll ned til «andre opplysninger» og finn «Spillgevinster».

Her velger du «Skattepliktig gevinst fra spill» og legger inn det totale beløpet av skattepliktige gevinster samt eventuelle fradrag.

Steg 5: Rapportering av innsats og fradrag

Finn posten skattepliktige gevinst fra spill, for å rapportere din skatt på casinogevinster. Rapportering av innsats og fradrag
Dette er posten du skal finne i din skattemelding for å rapportere din «skattepliktige gevinst fra spill».

Når du melder inn casinogevinster, må du oppgi landet gevinsten kommer fra og navnet på spillet. For skattepliktige gevinster rapporterer du bruttoinntekten fra spill som oddstipping, utenlandske spill, og lotterier, med fradrag for innsats. Dette trinnet er viktig for å beregne netto skattepliktig gevinst nøyaktig.

Her er en enkel forklaring på de viktigste stegene og hva som er nytt:
 1. Land: Du må velge hvilket land gevinsten kommer fra. Dette er for å skille mellom spill og lotterier fra forskjellige jurisdiksjoner, da skattereglene kan variere.
 2. Spillets navn: Navnet på spillet hvor du vant gevinsten må oppgis. Dette er for å identifisere typen spill og om det faller under skattepliktige inntekter.
 3. Brutto inntekt fra spill: Her rapporterer du bruttoinntekten (gevinsten) fra spill som oddstipping, utenlandske spill, og lotterier. Skatt på spillgevinster gjelder kun for beløp over 10.000 kroner per gevinst. Det er viktig å merke seg at visse gevinster er skattefrie, som de fra spill under lotteriloven (inkludert Norsk Tipping og Rikstoto) og spill i andre EØS-stater tilsvarende de i Norge.
 4. Fradrag for innsats per spill: Du kan nå trekke fra kostnadene (innsatsen) direkte knyttet til den skattepliktige gevinsten. Dette var ikke alltid så tydelig i tidligere rapporteringsregler. Dette trinnet hjelper til med å beregne netto skattepliktig gevinst mer nøyaktig.
 5. Netto skattepliktig spillegevinst per spill: Her ser du den beregnede netto skattepliktige gevinsten per spill, etter at innsats er trukket fra. Dette feltet kan ikke endres manuelt.
 6. Endringer eller tillegg av nye opplysninger må forklares, slik at Skatteetaten har full forståelse av situasjonen din. Dette er særlig relevant hvis det har vært endringer i gevinstbeløp eller innsats.

Når du har fylt inn nødvendig informasjon, ta deg tid til å dobbeltsjekke at alt stemmer. Pass på at beløpene og beskrivelsene er korrekte og fullstendige.

Steg 6: Kontakt Skatteetaten ved usikkerhet

Hvis du er usikker på noe i forbindelse med rapporteringen, er det viktig å kontakte Skatteetaten for veiledning. Det er bedre å være føre var enn å risikere feil i skattemeldingen.

Viktig å huske på

 • Nettcasinoer rapporterer ikke automatisk til Skatteetaten.
 • Det er et lovbrudd å unngå å rapportere skattepliktige gevinster.
 • Ved spørsmål eller behov for ytterligere rådgivning, vurder å kontakte en advokat som er spesialisert på skattelovgivning.

Ved å følge disse stegene sikrer du at du oppfyller dine forpliktelser og unngår mulige straffetiltak fra Skatteetaten.

Skattesystemet i Norge

Norge opererer med et progressivt skattesystem der ulike kategorier av inntekt skattlegges forskjellig:

 • Selvstendig næringsdrivende betaler skatt basert på nettoinntekten fra virksomheten.
 • Fulltidsansatte har skattetrekk direkte fra lønnen.
 • Arbeidsledige kan måtte betale skatt av dagpenger, avhengig av skattekortet.

Familieøkonomi og bostatus påvirker også skatteplikten, med spesielle regler for ektefeller, enslige forsørgere, beboere, ikke-beboere, og norske borgere bosatt i utlandet.

Ulike skatteregler basert på inntektskategori

Når du vinner gevinster fra casinospill, er det viktig å være klar over at ulike skatteregler kan gjelde avhengig av typen spill og din status som spiller. Skatteplikten oppstår i det øyeblikket gevinsten overføres til din bankkonto, noe som understreker viktigheten av å ha god orden på uttak og tilhørende dokumentasjon for skatteformål.

Behold alle kvitteringer

For å sikre at du kan støtte opp under ditt skatteoppgjør på en troverdig måte, er det essensielt å beholde all relevant dokumentasjon. Dette inkluderer kvitteringer for innskudd, uttak, gevinster, og tap, samt all kommunikasjon med casinonettsiden.

Regnskapsføring for casinogevinster

For spillere som har vunnet betydelige beløp på casino, blir nøyaktig regnskapsføring avgjørende. Å føre nøyaktig regnskap vil ikke bare hjelpe deg med å holde oversikten over dine finansielle aktiviteter knyttet til gambling, men det vil også være uvurderlig hvis Skatteetaten skulle be om ytterligere informasjon.

Viktigheten av god regnskapsføring

Når du spiller på utenlandske online casinoer, blir det enda viktigere å ha en god og detaljert regnskapsføring. Dette bør inkludere:

 • Innskudd og uttak: Det er viktig å ha en fullstendig oversikt over alle innskudd og uttak til og fra casinonettsider. Denne informasjonen vil hjelpe deg å dokumentere pengestrømmen og bevise opprinnelsen til midlene.
 • Gevinster og tap: Å dokumentere alle gevinster og tap er kritisk, spesielt for å kunne rapportere eventuelle skattepliktige gevinster korrekt. For hver gevinst over den skattefrie grensen på 10.000 kroner, er det din plikt å rapportere dette til Skatteetaten.
 • Bankutskrifter: Det er også viktig å beholde bankutskrifter som viser transaksjonene til og fra online casinoer. Disse utskriftene kan fungere som en offisiell registrering av dine finansielle transaksjoner knyttet til gamblingaktiviteter.

Ved å følge disse rådene og sørge for at du har en detaljert og nøyaktig regnskapsføring, vil du være godt forberedt på å håndtere eventuelle spørsmål fra Skatteetaten. Det er også en god praksis å konsultere med en skatterådgiver eller revisor som har spesialkompetanse innen gambling og skatt for å sikre at du oppfyller alle juridiske krav. Ved å ta disse forholdsreglene, kan du nyte dine casinogevinster med ro i sinnet, vel vitende om at du har alt på det rene når det gjelder skatter og regnskap.

Skatteoverholdelse

Selv om det å spille på utenlandske online casinoer er lovlig, må eventuelle gevinster over 10.000 kr skattlegges i Norge. Dette betyr at:

 • Rapportering av gevinster: Alle gevinster som overstiger skattefrie beløp, må rapporteres i skattemeldingen.
 • Betal skatt: Det er spillerens ansvar å betale skatt på gevinster som overstiger 10.000 kr , i henhold til gjeldende skattesatser for kapitalinntekt.

Skattlegging av casinogevinster for nordmenn bosatt i utlandet

Norske statsborgere som bor i utlandet, men vinner fra norske eller utenlandske online casinoer, må være oppmerksomme på de norske skattereglene som gjelder for dem. Her er en guide som forklarer hvordan du skal håndtere slike gevinster skattemessig. Vi gir også en veiledningen gir en oversikt over hvordan ulike land håndterer skattlegging av inntekt og formue, inkludert casinogevinster, og hvordan dette påvirker norske expats.

Skattemessig bosatt i Norge

Selv om du bor eller jobber i utlandet, kan du i noen tilfeller fortsatt regnes som skattemessig bosatt i Norge. Dette innebærer at:

 • Du må oppgi alle casinogevinster i skattemeldingen din. Dette gjelder uansett om gevinsten kommer fra et norsk eller et utenlandsk casino.
 • Unngå dobbeltbeskatning. Dersom du betaler skatt av casinogevinster i det landet du bor, og også ville blitt skattet for dette i Norge, har du rett til å kreve fradrag eller nedsettelse av den norske skatten for å unngå dobbeltbeskatning.
 • Folketrygdmedlemskap. Det er også viktig å undersøke om du fortsatt er medlem i den norske folketrygden, da dette kan ha betydning for rettighetene dine fra NAV, inkludert et eventuelt frivillig medlemskap.

Inntekt og formue i utlandet

Som norsk statsborger skal du oppgi alle typer inntekter og formue du har i utlandet, inkludert casinogevinster, skal rapporteres på den norske skattemeldingen. Dette gjelder selv om du har betalt skatt i utlandet eller om gevinsten er skattefri der. Dette omfatter:

 • Casinogevinster. Alle gevinster fra online casinoer, uansett om de er norske eller utenlandske.
 • Betalt skatt i utlandet. Selv om du har betalt skatt av gevinsten i landet hvor casinoet opererer, eller gevinsten er skattefri i dette landet, skal gevinsten oppgis til beskatning i Norge.

Hvordan unngå dobbeltbeskatning

Du kan unngå dobbeltbeskatning ved å kreve fradrag i norsk skatt. Dette gjøres ved å kreve fradrag eller nedsettelse for den skatten du har betalt i utlandet, mot din norske skatteplikt.

Hva gjelder for deg?

Denne informasjonen er relevant for deg hvis du har hatt inntekt eller formue i utlandet som du må oppgi i årets skattemelding.

 • For inntekt eller formue fra 2020, 2021, eller 2022, kan du selv endre skattemeldingene dine for disse årene via Skatteetatens nettsider.
 • For inntekt eller formue fra 2019 eller tidligere, må du kontakte Skatteetaten for å be om endring, eller søke om frivillig retting, kjent som skatteamnesti.

Hvilke land Norge har skatteavtale med

Norge har skatteavtaler med en rekke land for å avklare hvor inntekt og formue skal skattlegges, og for å unngå dobbeltbeskatning. Disse avtalene definerer hvordan forskjellige typer inntekt og formue, inkludert fra eiendom og casinogevinster, behandles skattemessig.

Eksempler på land med skatteavtale i Norge

 • Benin, Bonaire, Bosnia-Hercegovina: Formue og inntekt fra disse landene skattlegges ikke i Norge, men fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter gis ikke.
 • Egypt, Elfenbenskysten: Inntekt fra eiendom skattlegges ikke i Norge, men formuen gjør det. Begrenset fradrag for gjeldsrenter.
 • Filippinene, Indonesia, Israel: Formue og inntekt er unntatt fra skatt i Norge. Begrenset fradrag for gjeld og gjeldsrenter.

Når landet ikke er på listen

Hvis inntekts- eller formuelandet ikke finnes på listen, skal du skattlegges i Norge for disse verdiene. Du kan kreve kreditfradrag for skatt betalt i utlandet. Se fullstendig liste hos skatteetaten

Slik fører du skatt på casinogevinster i skattemeldingen

For å rapportere inntekt og formue i utlandet for siste inntektsår, må du endre skattemeldingen din. Dette gjør du ved å oppgi relevant informasjon i de aktuelle postene for utenlandsk inntekt og formue.

Du må rapportere inntekt og formue i utlandet ved å:

 • Registrere formuen og inntekten: Detaljene om formuen og inntekten oppgis i den relevante delen av skattemeldingen.
 • Merking som «Ikke Skattepliktig»: Ved inntekt unntatt fra norsk skatt, merk dette i skattemeldingen. Korrekt beregning gjøres basert på informasjonen oppgitt.

Husk at selv om du bor i utlandet, kan de norske skattereglene fortsatt ha betydning for deg. Det er viktig å holde seg oppdatert og eventuelt søke profesjonell hjelp for å sikre at du oppfyller dine norske skatteforpliktelser.

Viktigheten av korrekt rapportering

Å håndtere skattlegging korrekt er kritisk for å unngå dobbeltbeskatning og sikre overholdelse av skatteregler. Ved usikkerhet er det anbefalt å søke råd fra en skatteekspert eller direkte fra Skatteetaten.

Lovligheten av online casinoer

I Norge er spillmarkedet strengt regulert, og det er kun noen få statlige tilbud som lovlig kan tilby pengespill. Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er de eneste to selskapene som har lov til å tilby pengespill og betting i Norge. Dette reiser spørsmålet om lovligheten av å spille på online casinoer som ikke er registrert i Norge.

Selv om de norske lovene er strenge, er det ikke ulovlig for nordmenn å spille på utenlandske online casinoer. Det er ingen norsk lov som forbyr nordmenn å delta i pengespill på nettsteder som drives fra utlandet. Dette betyr at norske spillere fritt kan utforske og spille på internasjonale casino-nettsteder, så lenge disse nettstedene tillater spillere fra Norge.

Skatt på casinogevinster i kryptovaluta

Når du tar ut casinogevinster i kryptovaluta etter spill på et kryto casino, blir skattesituasjonen litt mer kompleks enn tradisjonelle valutaer. Dette skyldes kryptovalutaens volatile natur og hvordan verdien konverteres tilbake til norsk krone (NOK) eller annen relevant valuta for skattemeldingen. Her er noen viktige punkter du bør vurdere:

Nødvendig dokumentasjon

For å rapportere skatt på kryptovaluta korrekt, er det viktig å holde nøyaktig oversikt over:

 • Datoen for hver transaksjon (innskudd, handel, og uttak).
 • Verdien av kryptovalutaen på tidspunktet for transaksjonen konvertert til NOK.
 • Gevinster eller tap fra hver transaksjon.

Dette betyr at du må dokumentere verdien av kryptovalutaen både når du vinner den og når du eventuelt konverterer den tilbake til NOK eller gjør uttak.

Rapportering av inntekter

Skattemyndighetene krever at alle inntekter, inkludert casinogevinster i kryptovaluta, rapporteres i NOK på skattemeldingen. Dette stiller deg overfor utfordringen med å konvertere kryptovalutaens verdi til NOK basert på valutakursen på tidspunktet for hver transaksjon.

Hvis du ikke finner en spesifikk post for kryptovaluta i skattemeldingen, bør gevinstene rapporteres som annen inntekt. Dette kan gjøres under posten for «Annen inntekt» hvor du tydelig beskriver inntekten og dens opprinnelse. Denne posten heter i dag; andre opplysninger og finnes helt nedert i skattemeldingen din, som vist i guiden for dette lenger opp i denne artikkelen.

Verdikonvertering

Når det gjelder å fastslå verdien av kryptovalutaen i NOK, bør du bruke en pålitelig og anerkjent kilde for valutakurser, slik som offisielle vekslingskurslister eller kjente kryptovalutabørser. Det er viktig å dokumentere kilden til valutakursen du bruker for omregningen, i tilfelle Skatteetaten skulle be om denne informasjonen.

Bevar relevant dokumentasjon

 • Kvitteringer fra kryptolommebøker eller børser: Disse dokumentene er viktige for å dokumentere transaksjonsdatoen og verdien av kryptovalutaen i NOK.
 • Uttaksbekreftelser: Bevis på at du har konvertert kryptovaluta til fiatvaluta (som NOK) eller overført midler fra en kryptovaluta til en annen.
 • Bankutskrifter: Som viser mottak av midler fra salg av kryptovaluta.

Utfordringer og løsninger med skatt på casinogevinster i kryptovalutaer

En av de største utfordringene med kryptovaluta og skattemeldingen er volatiliteten i kryptovalutamarkedet. Verdien av kryptovaluta kan svinge betydelig fra dag til dag, som gjør det viktig å ha nøyaktig og oppdatert informasjon om verdiene for å rapportere korrekt.

Det er også viktig å merke seg at Skatteetaten kan be om ytterligere dokumentasjon eller informasjon om kryptovalutatransaksjoner, så det er viktig å beholde all relevant dokumentasjon tilgjengelig.

Å håndtere skatt på uttak i kryptovaluta kan virke komplisert, men ved å holde detaljert regnskap og bruke korrekte valutakurser, kan du i det minste sikre at du rapporterer dine inntekter nøyaktig. Ved usikkerhet kan det være lurt å konsultere med en skatterådgiver.

Dokumentasjon og rapportering av skatt på casinogevinster

Når det gjelder skatt på casinogevinster, er det viktig å ha all nødvendig dokumentasjon i orden. Skatteetaten krever ikke at du sender inn dokumentasjon sammen med skattemeldingen din automatisk, men du må være forberedt på å kunne fremlegge slik dokumentasjon dersom det blir etterspurt.

Dette kan inkludere:

 • Bekreftelser på mottatte gevinster.
 • Kvitteringer for innskudd og uttak fra casinoet.
 • Bankutskrifter som viser overføringer til og fra spillkontoen din.
 • Eventuell kommunikasjon med casinoet som bekrefter gevinstene.

Spesielt hvis du har mottatt skattefrie lotterigevinster som samlet overstiger 100 000 kroner, er det viktig at du kan dokumentere disse med bekreftelser fra den som har utlevert gevinsten. Dette skyldes at Skatteetaten kan be om å se dokumentasjon for å verifisere at gevinstene faktisk er skattefrie.

Informasjonen om behovet for dokumentasjon og hva denne skal inneholde, er direkte hentet fra Skatteetatens egne sider om skatt på spillegevinster. Skatteetaten legger vekt på åpenhet og riktig rapportering, og det er derfor essensielt å ha et godt system for å holde styr på dine gamblingaktiviteter og de gevinster du mottar.

Å ha dokumentasjonen klar og tilgjengelig er ikke bare en fordel hvis Skatteetaten spør, men det hjelper også deg selv med å ha en bedre oversikt over din økonomiske situasjon relatert til spill. Ved å følge disse retningslinjene og anbefalingene fra Skatteetaten, sikrer du at du er godt forberedt og i overensstemmelse med norske skatteregler.

Ansvarlig spill

Ansvarlig spill er kritisk i alle former for gambling. Vi understreker betydningen av å aldri satse mer enn du har råd til å tape, og å holde et nøye øye med din bankroll.

For mer informasjon og ressurser om ansvarlig spill, besøk vår side om Ansvarlig Pengespill og Spilleavhengighet. Her finner du tips og råd for å opprettholde en sunn tilnærming til gambling.

Konklusjon

Gjennom denne guiden har vi utforsket de viktige aspektene ved skatt på casinogevinster i Norge, og tilbudt en veiledning som dekker beregning, rapportering, og betaling av skatter på disse gevinstene. Vi har også tatt for oss særegne situasjoner som berører norske borgere bosatt i utlandet, samt utfordringene knyttet til uttak av gevinster i kryptovaluta.

Nøkkelpunkter fra guiden inkluderer:

 • Viktigheten av nøyaktig dokumentasjon og omhyggelig rapportering av casinogevinster for å oppfylle dine skatteforpliktelser i Norge.
 • Behovet for å forstå de skattemessige implikasjonene for norske statsborgere som bor i utlandet, spesielt med tanke på internasjonale skatteregler og potensialet for dobbeltbeskatning.
 • Utfordringene og nødvendige forholdsregler når det gjelder å ta ut casinogevinster i kryptovaluta, inkludert verdikonvertering og rapportering i skattemeldingen.

Det er viktig å understreke at informasjonen presentert i denne guiden, samt på Kongebonus sine nettsider, er ment å tjene som en generell veiledning og bør ikke ses på som erstatning for profesjonell skatterådgivning. For spørsmål og veiledning knyttet til dine personlige skattesituasjoner, anbefales det å kontakte Skatteetaten direkte. Kongebonus tilbyr ikke finansiell rådgivning.

Skatt på casinogevinster i Norge krever en forståelse av et bredt spekter av regler og forskrifter. Ved å følge rådene i denne guiden, kan du sikre at du håndterer dine gevinster på en lovlig og ansvarlig måte, og unngår potensielle problemer med skattemyndighetene.

En veteran i casinoindustrien

Jorunn startet startet i casinobransjen i 2013, og har jobbet hos flere ledende nettcasinoer på Malta, inkludert Unibet, Maria.com, bingo.com, 7Red, NorgesSpill og Rizk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor kan jeg finne en kalkulator for skatt på casinogevinster?

Kongebonus tilbyr en skattekalkulator designet for å hjelpe spillere med å estimere skatten på casinogevinster. Ved å ta hensyn til faktorer som gevinstens størrelse og spilltypen, gir denne kalkulatoren en indikasjon på mulig skatteforpliktelse.

Tilbyr Kongebonus en skattekalkulator for casinogevinster?

Ja, Kongebonus tilbyr en slik kalkulator.

Hva er skattesatsene for casinouttak eller gevinster i Norge?

For 2024 er skattesatsen for kapitalinntekt, som inkluderer casinogevinster over 10.000 kr, satt til 22%. Det påløper ingen trygdeavgift for denne typen inntekt.

Hvordan betaler jeg skatt på casinogevinster i Norge?

Skattepliktige casinogevinster rapporteres på skattemeldingen din under "Annen inntekt". Skatten betales deretter som en del av din årlige skatteoppgjør.

Blir jeg beskattet på casinogevinster hvis jeg er en norsk statsborger som bor i utlandet?

Ja, dersom du anses som skattemessig bosatt i Norge, må du oppgi og betale skatt på alle inntekter fra hele verden, inkludert casinogevinster.

Finnes det skattefradrag på casinogevinster?

Ja, du kan trekke fra innsatsen som ble brukt til å vinne gevinsten, men dette gjelder kun for den delen av gevinsten som overstiger 10.000 kr.

Må jeg betale skatt på casinogevinster?

Ja, gevinster over 10.000 kr fra casinospill er skattepliktige i Norge.

Må jeg betale skatt på casinogevinster hvis jeg tar ut i kryptovaluta?

Ja, uttak i kryptovaluta må omregnes til NOK, og eventuelle gevinster over 10.000 kr er skattepliktige.

Finnes det ulike skattetrinn på casinogevinster?

Nei, alle skattepliktige casinogevinster skattlegges som kapitalinntekt til en flat skattesats på 22%.

Hvem kan jeg kontakte for å vite nøyaktig skatteansvar på casinogevinster?

For personlig og nøyaktig rådgivning om ditt skatteansvar bør du kontakte Skatteetaten direkte eller konsultere med en autorisert skatterådgiver eller revisor.