Pengespill-politikken i Norge sett utenfra

Publisert: 15/07/2023 Sist Oppdatert: 15/07/2023 2 lesetid
Bilde: Shutterstock

I vårt naboland Sverige observeres den norske debatten om pengespill med argusøyne. Svenske eksperter ser en regjering som er mer fokusert på inntekter til idrett og kultur fremfor beskyttelse av problemspillere. Ifølge Gustaf Hoffstedt, generalsekretær i den svenske spillbransje-foreningen BOS, settes forbrukerbeskyttelse først i Sverige og Danmark, mens det i Norge synes å være mer vekt på pengestrømmen til idrett og kultur.

Svenskene snakker av erfaring

Siden Sverige skiftet fra spillmonopol til en lisensmodell i 2019, doblet kanaliseringsgraden i landet seg. og forbrukerbeskyttelsen ble vesentlig styrket. I dag betaler alle lisensierte selskaper i Sverige en særskilt spillskatt på 18 prosent. Inntektene er ikke øremerket, noe som betyr at staten hvert år bestemmer hvor mye de skal gi i bidrag til idrett og kultur.

Norge tviholder på monopolet

Norge blir det siste landet i Europa med monopol for pengespill når Finland går over til lisensregulering. En av hovedårsakene er ønsket om å kontrollere og regulere casinomarkedet i Norge. Argumentet har alltid vært for å beskytte sårbare individer og redusere problemene knyttet til spillavhengighet. Et annet argument er at inntektene fra Norsk Tipping, det norske statseide spillselskapet, direkte reinvesteres i samfunnet gjennom støtte til idrett, kultur og humanitære organisasjoner.

Til tross for påvirkningen fra globalisering og internett, har den norske regjeringen besluttet å kjempe til siste åndedrag for å opprettholde monopolet. Dette står i sterk kontrast til for eksempel Malta Gaming Authority (MGA) sin tilnærming. MGA-modellen tillater flere operatører å tilby sine tjenester, noe som fører til et mer konkurransedyktig marked med bedre tjenester for forbrukerne.

Norsk Tipping

Norsk Tipping er en 100% statseid norsk bedrift som tilbyr gambling og lotterier i Norge. Overskuddet fra Norsk Tipping blir allokert til idrett, kultur, frivillige organisasjoner og samfunnsnyttige prosjekter. Størrelsen på dette overskuddet har vært relativt stabilt på rundt 6,5 milliarder NOK de siste årene. Hvert år skal nå 0,5% av overskuddet, altså 32,5 millioner kroner av 6,5 milliarder, øremerkes for å bekjempe spillavhengighet. Dette er en svært liten sum, med tanke på de estimerte sosiale kostnadene av problemspilling. Derfor er det all grunn til å tro at svenskene sin analyse av det norske systemet er 100% korrekt. Vi velger å kalle dette for et spill for galleriet.

Kan opposisjonen klare å snu dette?

Fremtiden til Norsk Tipping og det norske gamblingmarkedet er usikkert. Det er ikke umulig at økende kritikk og internasjonalt press vil føre til endringer i Norsk Tippings politikk. Norge kan potensielt velge å delvis liberalisere markedet, hvor utenlandske operatører får tillatelse til å operere under strenge reguleringer og med betydelig beskatning. Alternativt kan Norge velge å opprettholde monopolet og forbedre tiltak for å bekjempe spilleavhengighet og beskytte sårbare grupper.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *