Bingohallene i Norge står for fall

Publisert: 22/02/2023 Sist Oppdatert: 22/02/2023 3 lesetid
Bingoballer

Den nye pengespill-loven gjeldende fra 1. Januar 2023 har allerede berørt Bingohallene i Norge negativt. Forbud mot auto-play, lenger trekketid mellom hvert spill, registrering av spillere og lave tapsgrenser er noen av ingrediensene i den nye loven. Bransjeforeningene Norges Bingo- og Lotteriforbund (NBLF), og Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet (BSL), er i harnisk over den nye loven. Men dette er bare begynnelsen. Fra 1. Januar 2024 skal det innføres krav om et nasjonalt registrer for spill på elektroniske spill på bingohallnivå med tilknyttede tapsgrenser som ligger langt under det som Norsk Tipping opererer med.

Bingo i Norge

I Norge er anslagsvis 223 bingohaller aktive rundt om i landet. Total omsetning for alle såkalte bingo-entrepenører i 2022 ble ca 5 Milliarder kr.

Bingoforskriften stipulerer at minimum 15% av overskuddet av hovedspillet i en bingohall, samt minimum 30% av overskuddet fra sidespill som Ebingo-automater skal tilfalle uavhengige organisasjoner, lag og foreninger. Her snakker vi om skolekorps, frivillige lag og organisasjoner, sanitetskvinner, barneteater, skytterlag, sosiale velferdsorganisasjoner med mange flere. De siste 8 årene har slike mottagere fått overført nesten 2 milliarder kroner fra Bingo-overskudd i Norge. Det ser dessverre ut som at det blir en kraftig nedgang på slike ytelser i fremtiden.

Norsk Tipping

Norsk Tipping på Hamar er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet. Anette Trettebergstuen som er kultur- og likestillingsminister har annonsert en målrettet politisk visjon om at alle pengespill i Norge skal sluses gjennom Norsk Tipping.

Norsk Tipping er kjent for å støtte frivillige lag og foreninger i Norge med utbetalinger av overskuddet, men sannheten er at Norsk Tipping har en mye mer komplisert og selektiv terskel for behandling av søknader fra frivillige organisasjoner som vil motta støtte fra spill-omsetningen. Dermed vil frafall av Bingohaller berøre hardest de lag og organisasjoner som i utgangspunktet er mest sårbare. Da snakker vi om Sanitetskvinner og speidergrupper i utkant-Norge, i tillegg til en hel rekke flere organisasjoner som ikke oppfyller de strenge kravene til Norsk Tipping.

Norges Bingo- og Lotteriforbund er bekymret

Ifølge Lasse Ødegaard, som er Styreleder i Norges Bingo og Lotteriforbund, vil det bli vanskelig for Bingohallene i Norge å drive økonomisk forsvarlig heretter. Allerede merkes en nedgang i inntjening, og verre vil det bli fra 1. Januar 2024 når de strengeste og mest inngripende reglene trer i kraft. Et sentralisert register for alle bingospillere, med svært lave taps-grenser på 900 kr per dag og 4400 kr i måneden er allerede fastsatt. Det mest kontroversielle er nok at tapsgrensene ikke vil påvirkes av gevinster. Spiller du bingo for 4400 kr på en måned er det stopp, uavhengig om du har vunnet mer enn innsatsen. Og det sentraliserte registeret vil forhindre deg fra å bruke en annen bingohall i Norge.

Belago bingo-automater fra Norsk Tipping
Belago bingo-automat fra Norsk Tipping

Spilleautomater fra Norsk Tipping

Samtidig som at bingohallene sliter økonomisk med enda verre fremtidsutsikter, pøser Norsk Tipping sine egne spilleautomater ut på markedet. Multix-automaten som finnes i kiosker og lokaler over hele landet tilbyr mange forskjellige spill-alternativer, inkludert Bingo. Mens de mest populære Ebingo-automatene på gulvet i bingohallene er Norsk Tipping sine egne Belago-maskiner. Her tjener bingo-lokalet kun en liten kommisjon, og mesteparten av overskuddet går direkte til Hamar.

Gambling-monopolet i Norge bør revurderes snarest

Etter at Finland går fra gambling-monopol til lisenssystem vil Norge bli det eneste gjenværende landet i Europa med monopol på pengespill. Online casino og odds-sider ble tvunget til å gjøre store forandringer ved innførselen av den nye pengespilloven 1. Januar 2023. Mange utenlandske operatører besluttet å slutte å tilby sine produkt i Norge som direkte konsekvens av dette. Men de har andre markeder å gå til. Dermed blir vissheten om at mange bingohaller i Norge kan bli nedlagt, og ansatte vil miste jobben enda tyngre å forholde seg til. Vi har gjentatte ganger etterlyst en seriøs og edruelig gjennomgang av det norske monopolet for pengespill, men det ser ut som den politiske agendaen er spikret fast. Alt av gambling skal skje gjennom Norsk Tipping på Hamar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *