muchbetter kongebonus

Eksklusivt Intervju med MuchBetter CEO Israel Rosenthal

Publisert: 25/09/2023 Sist Oppdatert: 11/10/2023 10 lesetid
kongebonus eksklusivt intervju med muchbetter

MuchBetter sine representanter kontaktet Kongebonus i begynnelsen av august. Da ikke for å tilby seg til et eksklusivt intervju, men for å be oss fjerne feilaktig omtale. Våre til da publiserte artikler i saken inneholdt dessverre misvisende informasjon. Vi i redaksjonen hadde ingen problem med å gå tilbake og rette opp i beviselige feil vi hadde publisert. Vi omtalte feilaktig at UAB Payrnet og MuchBetter var del av samme driftsselskap underlagt Railsr (tidligere Railsbank). På samme måte hevdet vi at MuchBetter var konkurs. Ingen av disse to påstandene var korrekte, og vi rettet opp i de, samtidig som vi beklaget overfor MuchBetter.

Tidslinjen

Kongebonus benyttet selvfølgelig anledningen til å be om et eksklusivt intervju med MuchBetter når vi først hadde de i tale. Det gikk de med på, og torsdag 10. august sendte vi over en håndfull spørsmål til MuchBetter CEO Israel Rosenthal. Der og da lovte de å svare på spørsmålene så snart det lot seg gjøre (ASAP). Etter mange uker med gjentatte forespørsler fra vår side om status på tilbakesvaret, dukket de opp i dag. Tidspunket faller sammen med MuchBetters annonserte comeback til det europeiske markedet. Allerede i morgen 26. september braker det løs med storslått lansering og nye spennende produkter fra MuchBetter. En lansering som vi nordmenn dessverre ikke får tatt del i.

MuchBetter Logo

Israel Rosenthal er grunnlegger og administrerende direktør i MIR Limited UK, selskapet bak MuchBetter. Han har mer enn ti års erfaring fra høye stillinger i PokerStars, Rational Group og Amaya Inc. Gjennom sin tid i disse selskapene har han tatt på seg ulike lederroller og ansvarsområder innen drift og revisjon. I sin tid som driftsdirektør for Rational Group, hadde han ansvar for et bredt spekter av avdelinger innen kundestøtte, sikkerhet og betalingstjenester. I april 2015 ble Rosenthal forfremmet til stillingen som Chief Operating Officer (COO) i Rational Group. Han påtok seg enda flere ansvarsområder på tvers av selskapsgruppen. Han forlot Rational Group 1. august 2016 og er i dag grunnlegger og administrerende direktør i MIR Limited UK, selskapet bak MuchBetter

Intervjuet

Selv om landskapet er forandret siden vi oversendte spørsmålene 10. august, velger vi å gjengi intervjuet i sin helhet nedenfor.

Hendelsen

Kongebonus: Kan du forklare hva som skjedde i februar?

MuchBetter: Den 22. juni 2023 kunngjorde sentralbanken i Litauen (BoL) at de hadde trukket tilbake UAB PayrNets lisens og innledet konkursbehandling. Dette i kjølvannet av en pågående antihvitvaskingsgranskning av UAB PayrNet, som i februar 2023 førte til at driften deres ble pålagt rettssanksjonerte restriksjoner. Under denne granskningen ble det avdekket alvorlige og kontinuerlige brudd på regulatoriske krav hos UAB PayrNet, inkludert: antihvitvasking, rapportering, sikring av kundemidler, sanksjoner og andre krav.

Kongebonus: Var det noen tidlige varselsignaler eller hendelser som antydet utfordringene MuchBetter var i ferd med å stå ovenfor?

MuchBetter: Det var overhodet ingen varselsignaler – vi ble like overrasket og sjokkerte som kundene våre.

Reguleringsspørsmål

Kongebonus: Hva er MuchBetters forhold til UAB PayrNet?

MuchBetter: Vi var UAB PayrNets finansformidler, som opererte i Europa under UAB PayrNets lisens. UAB PayrNet var lisensinnehaveren hos Electronic Money Institution (EMI), og var ansvarlig for alle regulatoriske forpliktelser. UAB PayrNet holder fremdeles alle segregerte kundemidler.

Kongebonus: Hvordan reagerer dere på UAB PAYRNETs påstått manglende kontroll over formidlere og tjenester de tilbyr via deres plattform?

MuchBetter: Vi kan ikke kommentere strukturer eller prosesser innad i UAB PayrNet, da vi var finansformidler for dem og ikke involvert i deres drift. Kun UAB PayrNet kan svare på dette spørsmålet. De brukte ikke plattformen vår, de tilbød en lisensbyråavtale.

Det vi kan si er at vi har etterlevd alle rapporterings- og informasjonsforespørsler fra UAB PayrNet helt siden samarbeidet ble innledet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, pågående samsvarsgjennomgang og eksterne revisjoner. UAB PayrNet godkjente og var selvsagt fullstendig klar over alle våre aktiviteter.

Kundepåvirkning

Kongebonus: Hvordan planlegger MuchBetter å gjenoppbygge tilliten etter problemene påført norske og andre europeiske kunder?

MuchBetter: Innsatsen for å hjelpe våre europeiske kunder med å få tilbake pengene har vært uttømmende, både i form av mislykkede forsøk på å kontakte UAB PayrNet direkte, og med sentralbanken i Litauen. Siden UAB PayrNet er eneansvarlig for å holde tilbake kundemidler, er det dessverre begrenset hva vi kan gjøre, utover å prøve å presse dem til å tilbakebetale disse midlene på vegne av kundene våre.

Tjenesteavbruddet vårt har forårsaket mye stress og bekymring, og vi deler denne frustrasjonen med kundene våre. Vi er, og vil fortsette å være, så åpne som mulig mens vi fortsetter å jobbe mot å løse dette tjenesteavbruddet.

Som kjent har vi funnet en ny, europeisk partner for å gjenoppta tjenesten vår, men på grunn av restriksjoner som gjelder deres nye lisens, kan vi ikke fortsette driften i Norge. Vi vil uansett fortsette innsatsen med å kontakte UAB PayrNet om tilbakebetaling av midlene de holder tilbake fra våre norske kunder.

UAB PayrNet er lovpålagt å gjøre opp for seg innen 22. august, som skissert av sentralbanken i Litauen. Selv om denne tidsfristen nå er overskredet, anbefaler vi at du fortsetter å presse UAB PayrNet om å gjøre opp din utestående saldo. Vi vil gjerne understreke at UAB PayrNet til tross for sine offisielle uttalelser fremdeles ignorerer våre forsøk på å innlede kommunikasjon.

«På grunn av restriksjoner i lisensen til vår nye partner, vil vi ikke kunne gjøre opp saldoen for våre norske kunder«

Kongebonus: Hvilke systemer er nå på plass for å sikre at kundene mottar refusjon på en rask og effektiv måte?

MuchBetter: Vi har jobbet iherdig med valg av en ny, pålitelig europeisk partner som oppfyller alle regulatoriske og juridiske krav, og som gjør det mulig for oss gradvis å gjenoppta tjenesten vår i Europa, der det er mulig.

Målet vårt er å gjøre opp størstedelen av utestående kundesaldoer selv, fra våre egne midler. Dette til tross for at vi ikke er pålagt å gjøre det, da det er UAB PayrNet som faktisk holder (eller burde holde) disse midlene. Men, på grunn av restriksjoner i lisensen til vår nye partner, vil vi ikke kunne gjøre opp saldoen for våre norske kunder; det er kun UAB PayrNet som kan gjøre dette. MuchBetter-kunder kan være trygge på at vi vil fortsette å jobbe mot å løse dette problemet. Selv om vi fortsetter kampen på kundenes vegne, anbefaler vi på det sterkeste å kontakte UAB PayrNet direkte gjennom fundsreturn-support@payr.net.

muchbetter mastercard debitkort uten lisens i norge
Dette kortet kan norske kunder se langt etter i fremtiden

Kongebonus: Hvordan sikrer dere at kundene har tilgang til tydelig, åpen informasjon om refusjonsprosessen?

MuchBetter: Gjennom hele tjenesteavbruddet har vi vært svært åpne og tydelige ovenfor kundene våre, og forklart hva vi vet og hva kundene må gjøre for å få tilbake pengene sine. Dessverre var ikke svarene som vi alle hadde ønsket, da vi også har blitt ført bak lyset.

Planer fremover

Kongebonus: Hvordan har denne krisen omformet MuchBetters strategi og drift fremover?

MuchBetter: Det er for tidlig for oss å ha noen planer langt frem i tid. Hovedmålet vårt for øyeblikket er å sikre at kundene våre får tilgang til pengene sine, og at de kan bruke MuchBetter-lommebøkene sine.

Kongebonus: Er det iverksatt noen nye overholdelsestiltak eller partnerskap for å forhindre at slike problemer gjentas?

MuchBetter: I begynnelsen av mars fikk MuchBetter brev fra sentralbanken i Litauen, der det blant annet ble slått fast at UAB MIR Lithuania ikke er blitt anklaget for noen uregelmessigheter under den pågående granskningen.

Uavhengig av tjenesteavbruddet, vil MuchBetter alltid etterleve samtlige overholdelsesbestemmelser fastsatt i vår partners lisensvilkår og det økonomiske rammeverket. Vi har alltid, og kommer alltid til å følge alle nødvendige selskapsgjennomganger og prosesser før vi inngår nye partnerskap.

Vi vil fortsette arbeidet med å løse de pågående problemene, og prøve å komme i kontakt med UAB PayrNet i et forsøk på å hjelpe våre verdsatte norske kunder.

Resten av bransjen

Kongebonus: Hvordan oppfatter du fremtiden til e-lommebøker og lignende finansteknologi i Europa, spesielt med tanke på den strenge reguleringen?

MuchBetter: Vi mener at lommebøker er fremtidens betaling. Lommebøker med bærbare betalingsenheter vil bli den mest populære betalingsmetoden. Reguleringen pågår og endres stadig, og kun agile produkter kan klare å tilpasse seg de nye kravene.

Kongebonus: Hvordan kan bransjen som helhet jobbe mot større åpenhet og pålitelighet for å unngå slike kriser i fremtiden?

MuchBetter: Siden vi ikke vet årsaken til at sentralbanken i Litauen tilbakekalte UAB PayrNets lisens, utover informasjonen som er offentlig tilgjengelig, kan vi ikke kommentere akkurat denne saken. Generelt sett har MuchBetter fortsatt å vokse utenfor Europa, og vi håper vi kan begynne å gjenoppbygge tilliten til våre europeiske kunder ved å gjøre opp med våre egne penger (bortsett fra Norge), i stedet for at kundene må vente enda lenger på at UAB PayrNet skal betale.

Spekulative årsaker

Kongebonus: Har MuchBetter en kryptolommebok, og var den hovedmålet for den litauiske sentralbankens revisjon og påfølgende tilbaketrekking av lisens?

MuchBetter: Vi (MuchBetter) har ingen kryptolommebok. I stedet bruker vi en regulert partner for å muliggjøre veksling mellom krypto og fiat. Kunder må først konvertere kryptovaluta til fiat via vår tredjeparts kryptovalutabehandler, og deretter legges fiatmidlene til kundenes MuchBetter-lommebok.

MuchBetter er ikke og har aldri vært under etterforskning av sentralbanken i Litauen. Vi har aldri blitt anklaget for forseelser eller uregelmessigheter. Sentralbanken i Litauen gransket kun UAB PayrNet og deres praksis.

Kongebonus: Har dere på noe tidspunkt i denne prosessen hatt følelsen av å være «offer» for EUs finansielle reguleringsorganer, som et eksempel på at krypto og fiat ikke bør blandes og endres så enkelt som i MuchBetter-appen?

MuchBetter: Selv om tjenesteavbruddet har påvirket oss, er det ikke vi som er ofrene. Kundene våre har ikke fått tilgang til pengene sine på grunn av at UAB PayrNet nekter å ta ansvar og tilbakebetale midler. Det som skjedde var utenfor vår kontroll, og vi vil fortsette å kjempe for kundene våre, slik vi har gjort helt siden februar.

Vi respekterer reguleringsorganene til det fulle, og fortsetter å drive i mange regulerte markeder utenfor Europa. Etter hvert som nye land regulerer eller oppdaterer forskriftene sine, vil MuchBetter fortsette å justere sine tjenester og tilbud i henhold til disse kravene. MuchBetter tilbyr en rekke ulike betalingsmetoder til kunder, og har ingen kryptolommebok – vi opererer utelukkende i fiatvaluta. Hvis en kunde ønsker å sette inn kryptovaluta, tilbyr vi en vekslingstjeneste via en tredjepart (det er uansett kun fiat som kan settes inn på kundens MuchBetter-lommebok).

Personlig reaksjon

Kongebonus: Hvordan har du som administrerende direktør navigert de siste måneders utfordringer, og hva har vært primærfokuset ditt gjennom denne perioden?

MuchBetter: Hovedfokuset mitt gjennom tjenesteavbruddet har vært å lede kampen for at kundene våre skal få tilbakebetalt pengene sine fra UAB PayrNet. Jeg har personlig gjort alt for å fremskynde denne prosessen, både gjennom gjentatte forsøk på å kontakte UAB PayrNet via alle juridiske midler vi har til rådighet, samt gjennomføring av en streng utvelgelses- og introduksjonsprosess for vår nye europeiske partner.

Samtidig som vi har brukt enormt mye tid og ressurser på dette, har vi også fortsatt driften i resten av verden i tråd med de strengeste overholdelse- og juridiske tiltakene som kreves av de utallige jurisdiksjonene vi driver i.

Kongebonus: Hvilket budskap vil du formidle til leserne våre. Og spesielt de som venter på å få tilbakebetalt utestående midler?

MuchBetter: Jeg og alle andre hos MuchBetter vil først og fremst beklage ulempene dette har medført. Vi har full forståelse for og deler frustrasjonen denne situasjonen har forårsaket. Her ble vi både lamslåtte og skuffet over det som utspilte seg da UAB PayrNets tjenester ble suspendert. Vi er en sterk og pålitelig aktør innen digital betaling. Derfor innser vi at det er opp til oss selv å føre an for å gjenopprette tilliten til kundene våre. Vi skal fortsette å drive lobbyvirksomhet med UAB PayrNet på deres vegne. Det er det MuchBetter vil fortsette å gjøre.

36 kommentarer til “Eksklusivt Intervju med MuchBetter CEO Israel Rosenthal”

 1. C sier:

  Fair enough, rett skal være rett, men Kongebonus kan godt ta av seg silkehanskene. MuchBetter har hele tiden hevdet at alle midlene er trygt innskutt på egne konti. Dette har de ikke hatt noen holdepunkter for å hevde. I tillegg har det vært en arroganse uten sidestykke i kommunikasjonen med kunder siden februar. Kundene har fått 3 eller i beste fall 4 oppdateringer – kun 2 oppdateringer på situasjonen i app’en. Disse oppdateringene har vært tilnærmet verdiløse. Når de nå velger å gjøre opp kundenes utestående i bytte mot å overta kravet mot UAB PayrNet så velger de å diskriminere norske kunder fordi de ikke kan drive videre i Norge. En slik byttehandel har ingenting med noen lisens å gjøre. Det handler om at de ikke vil kunne tjene penger på norske kunder fremover. Ingen må tro at MuchBetter er uten skyld. BoL har delt ut mange titalls EMI lisenser og det må kunne forventes at en seriøs aktør har egne kontroller med sine samarbeidspartnere. Det eneste riktige er at de gjør opp for norske kunder også, og henter ut det totale kravet hos UAB PayrNet selv – alle midlene er tross alt trygt oppbevart.

  11
 2. C sier:

  Ytterligere innspill her.. Jeg vil gjerne oppfordre Kongebonus til å følge opp dialogen med denne CEO. Med alt som har skjedd siden 10. august er det åpenbart at det har dukket opp flere spørsmål. Det er også en kommunikasjonskanal mellom Kongebonus og MuchBetter som oss vanlige dødelige kan se langt etter.
  Jeg skal overlate spørsmålsformuleringen til Kongebonus, men ventilerer noen tanker om hvilke konkrete forhold jeg synes bør oppklares. Til dere andre her inne; følg gjerne på i kommentarfeltet 🙂
  1. MuchBetter har hele tiden hevdet at våre midler er trygge og at de vil bli gjort tilgjengelige for oss igjen. Hvilken informasjon tilsier at vi kan stole på dette?
  2. Hva har egentlig den nye lisensen å gjøre med et oppgjør i bytte mot kravet mot UAB PayrNet? Foruten at norske kunder ikke vil være en inntektskilde for MuchBetter i den nærmeste fremtid er det ingenting som tilsier at MuchBetter ikke kan gjøre opp balansene til norske kunder. Avtalen kan enkelt godkjennes i app’en og utbetalingsdetealjer registreres.
  3. Har MuchBetter egentlig noen tro på at norske kunder, i motsetning til MuchBetters jurister, skal klare å etablere noen form for dialog med UAB PayrNet?
  Det er sikkert mer, så følg gjerne på. Håper Kongebonus tar dette videre!

 3. Mikkesen sier:

  Veldig bra skrevet. Så vi burde fortsette å legge press på dem, og skape en felles plattform hvor vi snakke/diskutere hva vi kan gjøre fremover?

 4. Redmodo sier:

  Hvorfor er ikke dette noe media har tatt tak i? Det må jo være flere tusen som har blitt lurt av dette.

 5. Mikkesen sier:

  Ikke at jeg har noe peil på lisenser osv. Men nå som andre land kan cashe ut, så sier de at de bruker Revolut. Hadde det vært noe annerledes for oss? Vi kan jo bruke Revolut?

 6. C sier:

  Klart vi kan bruke Revolut! De kunne gjort opp til Revolut helt uten problemer med våre IBAN/BIC der. Og i app’en kunne vi gitt dem rettigheter til kravet vårt. Full fest i Telegram chatten i dag.. Er helt sykt at dette her faktisk skjer! Jeg synes også vi bør ha en plattform utover dette kommentarfeltet.. Når det er sagt, jeg har ikke helt ville summer der, men nok til at jeg av prinsipp og hevngjerrighet ikke lar dette ligge.

 7. Å. B sier:

  Ja. Er litt spent på det ang revolut og Norge. Gikk jo ikke annet en i krypto før hos muckbetter. Fikk det ikke inn på revolut. Går f ikke Ann å skjønne noe av dette. Tydeligvis i følge bol. Skal pengene inn igjen på muckbetter. Der vi hadde konto.Så skal de betale ut igjen. Men hvordan da det er kun crypto. Og Norge har vel ikke lisens mer. Og skjønner heller ikke vist payrnet har pengene. Hvorfor holde på dem. De må jo ut med dem uansett. Tror ikke de har igjen noe jeg. Det er vel brukt på idiotene som har sittet med dette. Men er vel en grunn til att muckbetter betaler ut. De har vel sikret seg. Vært veldig rart vist ikke. Det er jo snakk om mange titals mill de forskudds betaler.

 8. Robin sier:

  Håper ikke det blir crypto, da muchbetter har sperret meg fra og prøve på appen etter x antall forsøk dageli, da noen har fådd igjennom uttakene sine

 9. Å. B sier:

  Ja. Dette er merkelig noen har faktisk fått det igjennom. Har prøvd noen ganger jeg å. Men går 10 min så er de tilbake sperrer vel snart alt på vår app.men mener det att guickpay er oppe for norske. Og da skulle det vel ikke være noen problem å føre over dit.så lenge muckbetter er der.

 10. B.B sier:

  Hvilken crypto plattform brukte dere da dere prøvde ta ut? Får faen meg prøve jeg også før de stenger ned

 11. Redmodo sier:

  Jeg vurderer å legge inn en internasjonal anmeldelse med krav om utbetaling og erstatning. Oppfordrer alle andre til å gjøre det samme. Disse jævlene skal ikke komme unna med dette.

 12. K.R sier:

  Jeg har prøvd å ta ut. Men det er stengt. Kommer kun opp en knapp der det står «få hjelp».

 13. Pål Knapkøien sier:

  Har brutalt med penger og er rasende.bol bekreftet jo at 78%var betalt ut.fims det penger eller har bol og payrnet gjort en deal!har også revolut. Som det skrives skulle ikke være problemer og gi oss vis vi gir tillatelse.de burde gå rettens vei for norske kunder.de må nok gjøre det til slutt vis payrnet ikke betaler.hvorfor holder payrnet på pengene hvis det er låste penger!

 14. Å. B sier:

  Jada nå har de stengt vekk muligheten til uttak. Hva er det neste. Det er vel att det står 0 på konto.dette ser håpløst ut. Lurer på om payrnet i det hele tatt har betalt ut noe. Det er vel bare oppspinn hele dritten.og att ikke bol tar tak i det. Kongebonus hadde vel kontakt med dem. Men ingen oppdatering der fra lenger.virker nesten som bol har avsluttet dette

 15. Å. B sier:

  Prøvde å ringe payrnet nå. De har tydeligvis stengt ned det tlf nr. Så dette ser ikke lyst ut. Vi må bare prøve å få tak i 1 advokat dette går ikke lenger.

 16. Å. B sier:

  Prøvde å ringe payrnet. Men det er selfølgelig nedstengt. Bol bekreftet att de ikke har myndighet lenger til å følge opp. Så da ser dette mørkt ut. Gå i retten med ett selskap som Er konk. Blir ikke enkelt.

 17. Eirik sier:

  VIKTIG

  For at vi skal kunne stå sammen, og gå til rettslig sak mot UAB payrnet og Muchbetter, samt få oppmerksomhet fra norsk media, så har jeg opprettet en gruppe på Facebook.

  *Gruppen heter: Vi som er berørt av Muchbetter i Norge.

  Vi kommer ingen vei om alle sitter hver for seg å grubler over hvordan vi skal få ut pengene, vi må stå sammen!

 18. Pål Knapkøien sier:

  Hold dere langt unna fb vil dere betale 27% skatt! Hm uff GR bruk hode Finanstilsynet og andre følger med på mye.

 19. E.A sier:

  Så å snyte på skatten er viktigere enn å ikke få igjen noe penger, Pål?

 20. Pål Knapkøien sier:

  Stemmer hvis vi taper en masse er greit uten å gi oss noe tilbake.vinner 500000og betaler 1 mill for det 500000i minus og 27%skatt nok av idiot er rundt om.

 21. Pål Knapkøien sier:

  Dette går på flaks ikke dyktighet.du får Google spillereglene for beskatning ea

 22. E.A sier:

  Jeg er godt kjent med reglene rundt spill og skatt. Uansett hvordan du tolker det så er det skatt på gevinster over 10 000 kr i Norge. Om du velger å melde dette inn til skatteetaten eller ikke er opp til deg selvsagt men det blir noe dobbeltmoralistisk å kalle muchbetter/payrnet økonomiske svindlere og samtidig unndra å betale lovpålagt skatt selv. Å tro at du skal få de pengene uten at staten vil legge merke til det er ønsketenkning, spesielt om dette får mediedekning. Det må da være bedre å sitte igjen med noe i beste fall enn ingenting i værste fall ?

 23. C sier:

  Inntil videre bør alle bli med i gruppa på Telegram som heter «MuchBetter Scam Victims». Der har vi også fått en norsk admin nå. Bør nok vurdere en egen norsk gruppe, men bedre enn ingenting foreløpig. Akkurat nå er det folk fra hele Europa der, men det er eneste «gruppa» jeg vet om hvor vi kan kommunisere. Utover dette kommentarfeltet da..

 24. Pål Knapkøien sier:

  Dro litt hardt til, men i Norge er det jo skattefritt på enorme beløp euro foreksempel.var også noe om dyrktighet.leste and meldelse på mange språk og mange gir 5 stjerner så det virker som payrnet betaler ut.skjekk også casino nytt om mb.staten har gjort feil det er fullstendig lovlig og bruke blant annet mb.mange selskap har åpnet igjen deriblant net eller og sch rill.revolut er jo piece of cake.jeg tror nesten alle har det korte nå.

 25. Asbjørn sier:

  Finner ikke Facebook siden Erik?

 26. Pål Knapkøien sier:

  Bare å søke much better scam victims på fb

 27. E.A sier:

  1 mnd siden forrige oppdatering hos Payrnet 🙈 Regner med at det fortsatt er ingen svar å få fra den mailadressen deres så dette koker nok bort i kålen..

 28. Tori sier:

  Halla ..noe nytt om payrnet ? Har sendt ufattelige mange forespørsel men ikke en dritt …
  Er det noen i Norge som har fått pengene sine ?

 29. K.R sier:

  Nei, ikke en krone.

 30. Pål Knapkøien sier:

  Siste opp datering uab pair net.16 october har 92% fått pengene sine. Går det alfa etisk!

 31. Å. B sier:

  Ja 92 %. Og ingen norske. Er ikke tvil annen att muckbetter har mottatt sine utestående.de vil ikke svare på det. Har stilt de spørsmåle mange ganger nå . Men de er større enn 8 %. Svindel fra a til å dette. Vi i Norge blir igjen til slutt vist vi får noe i det hele tatt. Dette ser ikke bra ut.og payrnet er jo som før ikke noe svar på mail

 32. Å. B sier:

  Er det noen som hat mottatt noen penger fra payrnet?? F att jeg ikke tok ut i crypto når jeg hadde sjansen. Men trodde dette ville ordne seg.payrnet har forsatt nektet å kontakte muckbetter. Og de får tydeligvis gjøre hva de vil. Verken bol eller myndigheter bryr seg. Så dette ebber nok ut til ingenting til norske.

 33. Robin sier:

  Rart ikke Muchbetter har noe advokater eller noe til og kontakte Payrnet. Spurte muchbetter om dette men får samme copy paste svare.
  De hadde vel sendt et brev til payrnet siden de beskylte de for noe med avgifter til de.
  Men nekter at et så stor selskap som Muchbetter ikke klarer å komme i kontakt med et annet selskap øå 8 mnder, om de virkelig vil

 34. Å. B sier:

  Nei. Synes dette virker rart jeg å. Har sagt det til muckbetter men de er standhaftige som de sier.lurer litt på om det er noe løgner her. For muckbetter har vel stått mere på vist de har utestående forskudd. Tror det er bare norske igjen. Og det står igjen underkant 8%. Og mange små selskap. Muckbetter er større en noen få %. De betale da ut millioner i forskudd på europeiske kunder. Og etter det de payrnet påstår har de bet. 107 mill euro. Det vil vel si det står igjen ca 800000 tusen euro. Fordelt på mange. Så er noe rart dette. Det skjer jo ingenting. Payrnet kan bare gjøre som de vil. Ingen bryr seg. Heller ikke bol. Mente de hadde en frist å holde. Men nei. Over 2 mnd over. Og vem betaler disse idiotene som sitter med dette. Er det vi????

 35. tori sier:

  halla ! det var april de skulle gjøre opp med alle .så ble det juni så var det september så var det midt oktober osv osv ..payrnet kommer snart med ny bullshit frist …forbanna idioter …det verste e at alle CEO S får fortsatt lønn og bonuser …kvalmt

 36. Vigdis Larsen-Ross sier:

  Hvor sender man inn kravet på pengene man har på muchbetter kortet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *